Chào mừng Quý Phật Tửwww.thichchanquang.com

Bản ngã phù du như khói sương
Thân tâm cát bụi ở ven đường
Một lòng theo Phật tìm vô ngã
Pháp giới chỉ là một khối thương.

Bài hát nổi bật

Album video mới nhất

Tiếng chuông khuya -...
TT.Thích Chân Quang
Non nước mênh mông -...
TT.Thích Chân Quang
Nói với nhau - Sư...
TT.Thích Chân Quang
Người đã đến - Sư...
TT.Thích Chân Quang
Sư Phụ giới thiệu...
TT.Thích Chân Quang
Trailer: "Ai ăn nấy...
TT.Thích Chân Quang
Xem tất cả

Bài giảng nổi bật

Xem tất cả

Bài hát nổi bật

Xem tất cả