Chào mừng Quý Phật Tửwww.thichchanquang.com

Bản ngã phù du như khói sương
Thân tâm cát bụi ở ven đường
Một lòng theo Phật tìm vô ngã
Pháp giới chỉ là một khối thương.

Bài hát nổi bật

Album video mới nhất

Thêm chút màu xanh
TT.Thích Chân Quang
Trailer: "Một Đạo...
TT.Thích Chân Quang
Múa "Tưởng niệm...
TT.Thích Chân Quang
Bài hát Bên kia...
TT.Thích Chân Quang
KHÓA SINH HOẠT HÈ...
Video Nhạc Phật Giáo
Không khí đón xuân...
TT.Thích Chân Quang
Xem tất cả

Bài giảng nổi bật

Xem tất cả

Bài hát nổi bật

Xem tất cả