Chào mừng Quý Phật Tửwww.thichchanquang.com

Bản ngã phù du như khói sương
Thân tâm cát bụi ở ven đường
Một lòng theo Phật tìm vô ngã
Pháp giới chỉ là một khối thương.

Bài hát nổi bật

Album video mới nhất

Tôn kính Phật -...
TT.Thích Chân Quang
Người đã đến Karaoke...
TT.Thích Chân Quang
Ánh sáng Phật về...
TT.Thích Chân Quang
Tôn Kính Phật -...
TT.Thích Chân Quang
Người đã đến -...
TT.Thích Chân Quang
Karaoke (Lời hoa) -...
TT.Thích Chân Quang
Xem tất cả

Bài giảng nổi bật

Xem tất cả