Chào mừng Quý Phật Tửwww.thichchanquang.com

Bản ngã phù du như khói sương
Thân tâm cát bụi ở ven đường
Một lòng theo Phật tìm vô ngã
Pháp giới chỉ là một khối thương.

Bài hát nổi bật

Album video mới nhất

Tiếng chuông khuya...
TT.Thích Chân Quang
Non nước mênh mông...
TT.Thích Chân Quang
Nói với nhau - Sư...
TT.Thích Chân Quang
Người đã đến - Sư...
TT.Thích Chân Quang
Sư Phụ giới...
TT.Thích Chân Quang
Trailer: "Ai ăn...
TT.Thích Chân Quang
Xem tất cả

Bài giảng nổi bật

Xem tất cả

Bài hát nổi bật

Xem tất cả