Chào mừng Quý Phật Tửwww.thichchanquang.com

Bản ngã phù du như khói sương
Thân tâm cát bụi ở ven đường
Một lòng theo Phật tìm vô ngã
Pháp giới chỉ là một khối thương.

Bài hát nổi bật

Album video mới nhất

KHÓA SINH HOẠT HÈ...
Video Nhạc Phật Giáo
Không khí đón xuân...
TT.Thích Chân Quang
The human conmon...
TT.Thích Chân Quang
Trailer: Nơi trở...
TT.Thích Chân Quang
Tiếng chuông khuya...
TT.Thích Chân Quang
Non nước mênh mông...
TT.Thích Chân Quang
Xem tất cả

Bài giảng nổi bật

Xem tất cả

Bài hát nổi bật

Xem tất cả