Chào mừng Quý Phật Tửwww.thichchanquang.com

Bản ngã phù du như khói sương
Thân tâm cát bụi ở ven đường
Một lòng theo Phật tìm vô ngã
Pháp giới chỉ là một khối thương.

Bài hát nổi bật

Album video mới nhất

Trailer: "Ai ăn nấy...
TT.Thích Chân Quang
Trailer: Nấu cơm...
TT.Thích Chân Quang
Trailer: phía sau...
TT.Thích Chân Quang
Karaoke - Loài người...
TT.Thích Chân Quang
Vì Một Biển Đông ......
TT.Thích Chân Quang
Lễ bế mạc Vesak 2014...
Video Nhạc Phật Giáo
Xem tất cả

Bài giảng nổi bật

Xem tất cả

Bài hát nổi bật

Xem tất cả