Chào mừng Quý Phật Tửwww.thichchanquang.com

Bản ngã phù du như khói sương
Thân tâm cát bụi ở ven đường
Một lòng theo Phật tìm vô ngã
Pháp giới chỉ là một khối thương.

Album video mới nhất

Sư Phụ giới thiệu...
TT.Thích Chân Quang
Trailer: "Ai ăn nấy...
TT.Thích Chân Quang
Trailer: Nấu cơm...
TT.Thích Chân Quang
Trailer: Phía sau...
TT.Thích Chân Quang
Karaoke - Loài người...
TT.Thích Chân Quang
Vì Một Biển Đông ......
TT.Thích Chân Quang
Xem tất cả

Bài giảng nổi bật

Xem tất cả

Bài hát nổi bật

Xem tất cả